Học tiếng Nhật thật dễ

600.000VNĐ 399.000VNĐ

Bạn sẽ học được gì

+ Nền tảng vững chắc về tiếng Nhật, tạo tiền đề cho việc học nâng cao
+Thành thạo cách đọc viết, giao tiếp căn bản với người Nhật Bản
+ Tự tin hơn trong giao tiếp, bổ trợ rất nhiều cho công việc tại các công ty Nhật
+ Vốn từ cơ bản cần thiết tạo tiền đề du học, du lịch Nhật Bản