Lập trình Android toàn tập

700.000VNĐ 420.000VNĐ

Bạn sẽ học được gì

+ Tự tin phát triển những ứng dụng Android, game Android
+ Biết cách upload ứng dụng Android lên Google Play
+ Kiếm tiền từ các ứng dụng trên Google Play
+ ASO – tối ưu ứng dụng lên TOP tìm kiếm từ khoá